Opvolging is belangrijk

Onderhoud en herstellingen: Voorkomen beter dan genezen!

door regelmatige controles en onderhoud kan je zware herstellingskosten vermijden

regelmatig onderhoud is ook nodig voor de veiligheid van je elektrische installatie

Onderhoud of renovatie van elektrische installatie

  • oude elektrische leidingen tijdig vervangen door nieuwe (isolatielaag mag in geen geval afbrokkelen)
  • oude smeltveiligheden vervangen door automatische schakelaars
  • alle uitbreidingen moeten voldoen aan AREI (van elke uitbreiding moet een situatieschema en eendraadsschema gemaakt worden dat toegevoegd moet worden aan het elektriciteitsdossier
  • elke uitgebreide elektrische installatie moet gecontroleerd worden door een erkend keuringsorganisme
  • Menu